When I Was The Most Beautiful ซับไทย EP.1-20

When I Was The Most Beautiful

When I Was The Most Beautiful  ซีรี่ย์เกาหลีมา2020มาใหม่ ซอฮวานเป็นนักออกแบบสถาปัตยกรรม เขาตกหลุมรักโอเยจีตั้งแต่แรกพบ แต่เขาต้องเก็บงำความรู้สึกที่มีไว้ เพราะซอจินพี่ชายของเขาก็รักโอเยจีเหมือนกัน ซอจินเป็นนักแข่งรถ เขาสนใจโอเยจีตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเธอ 

When I Was The Most Beautiful EP.1+2

When I Was The Most Beautiful EP.3+4

When I Was The Most Beautiful EP.5+6

When I Was The Most Beautiful EP.7+8

When I Was The Most Beautiful EP.9+10

When I Was The Most Beautiful EP.11+12

When I Was The Most Beautiful EP.13+14

When I Was The Most Beautiful EP.15+16

When I Was The Most Beautiful EP.17+18

When I Was The Most Beautiful EP.19+20(ตอนต่อไป)